Microeconomic

KINH TẾ VI MÔ

Mã môn học
IM1003
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
1
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo

Môn Kinh tế học vi mô tập trung vào cách người ta quyết định (người tiêu dùng, doanh nghiệp…) lựa chọn để thỏa mãn được mong muốn của họ trong điều kiện tài nguyên khan hiếm như thế nào. Môn học sẽ giúp sinh viên hiểu rõ về nền kinh tế và làm sáng tỏ vấn đề làm thế nào nền kinh tế có thể thay đổi một cách tốt hơn. Môn học này sẽ giúp sinh viên hình thành tư duy biện chứng về mọi lĩnh vực của cuộc sống khi cần phải quyết định lựa chọn.

Kinh tế học vi mô giúp sinh viên định hướng giúp ra quyết định hiệu quả. Môn học trang bị cho sinh viên những nguyên lý kinh tế cốt lõi cần thiết để biết người ta ra quyết định lựa chọn như thế nào và để có thể sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên khan hiếm sẵn có trong những quyết định này. Những nguyên lý này được xem là nền tản cho việc ra quyết định hiệu quả cho dù bạn đóng vai trò là người tiêu dùng đang cân đối thu nhập của mình, hay là người quản lý cố gắng tối đa hóa lợi nhuận hoặc là nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm cách giải quyết vấn đề suy thoái môi sinh,.

  • Hiểu được một nền kinh tế hoạt động như thế nào
  • Giải thích được các khái niện về cầu, cung và thị trường cân bằng
  • Đánh giá tác động chính sách của chính phủ lên thị trường cân bằng
  • Hiểu các trường hợp khiếm khuyết của cơ chế thị trường như ngoại ứng, hàng hóa công
  • Hiểu được hành vi công ty và tổ chức ngành kinh doanh

Môn học trang bị cho sinh viên những nguyên lý kinh tế cốt lõi cần thiết để biết người ta ra quyết định lựa chọn như thế nào và để có thể sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên khan hiếm sẵn có trong những quyết định này.