Entrepreneurship

KHỞI NGHIỆP

Mã môn học
IM2015
Số tiết
30
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Jean Pierre To, Trần Thị Tuyết

Môn học này cung cấp cho người học tư duy khởi nghiệp, hình thức khởi nghiệp và năng lực cần thiết cho việc khởi nghiệp.

Môn học bao gồm các nội dung: what are we talking about when we talk about entrepreneurship? (B. Gartner – 1990), đổi mới và khởi nghiệp, tư duy khởi nghiệp, năng lực của người khởi nghiệp, giao lộ khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp và cơ hội khởi nghiệp, đánh giá cơ hội khởi nghiệp.

  • Xây dựng tinh thần khởi nghiệp
  • Phát hiện ý tưởng kinh doanh và xây dựng hệ thống quản trị

Môn học này cung cấp cho người học về: tư duy khởi nghiệp, hình thức khởi nghiệp và năng lực cần thiết cho việc khởi nghiệp.