HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Mã môn học
IM3009
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

Môn học nhằm giúp sinh viên hiểu về vai trò và hoạt động của hệ thống tài chính trong việc
luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Môn học tập trung vào các nguyên tắc kinh tế ảnh hưởng đến
hoạt động hệ thống tài chính.
Các đề tài thảo luận bao gồm thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn),
các định chế tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quĩ đầu tư), hoạt
động của ngân hàng Trung ương và các chính sách tiền tệ.

Môn học được kết hợp giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành, thông qua các bài tập nhóm và tiểu luận. Sinh viên cần có khả năng tốt về Tiếng Anh để đọc các tài liệu.

Sau khi kết thúc môn học, bạn sẽ hiểu và giải thích được:

  • Tổng quan về hệ thống tài chính
  • Nguyên tắc cơ bản của thị trường tài chính
  • Giải thích về thị trường tiền tệ
  • Phân biệt về thị trường trái phiếu và cổ phiếu
  • Phân tích hoạt động của ngân sách trung ương và ngân sách tiền tệ
  • Phân tích nguyên tắc cơ bản của định chế tài chính

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.