Organizational Behavior

HÀNH VI TỔ CHỨC

Mã môn học
IM2017
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
4
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hoài Kiều Giang

Môn Hành vi tổ chức cung cấp cho sinh viên những lý thuyết nền tảng của khoa học hành vi, áp dụng cho phân tích hành vi trong một tổ chức. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được trang bị một số kiến thức và kỹ năng nhân sự quan trọng đối với một vị trí quản lý như làm việc nhóm, lãnh đạo, động viên, xây dựng văn hoá tổ chức, giải quyết mâu thuẫn, quản lý thay đổi và stress… trong tổ chức.

Môn Hành vi tổ chức thuộc lĩnh vực khoa học ứng dụng, nghiên cứu cách thức con người ra quyết định, cư xử và hành động trong tổ chức ở ba cấp độ: cá nhân, nhóm, và tổ chức. Nó quan tâm đến khả năng tương tác giữa các hành vi trên và mức độ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tổ chức. Nhà quản lý ngày nay cần tạo lập một môi trường làm việc lành mạnh đạo đức cho bản thân và nhân viên của mình. Chính môi trường này sẽ giúp họ làm việc năng suất hơn, và giảm thiểu được tâm lý mập mờ giữa những hành vi như thế nào là đúng, như thế nào là sai được qui ước trong mỗi tổ chức.

  • Thực hành các phương pháp lãnh đạo, động viên, làm việc đội nhóm
  • Cách giải quyết mâu thuẫn, quản lý căng thẳng trong công việc và những đổi mới trong tổ chức.

Môn học này cung cấp cho sinh viên những năng lực nhân sự cần có trong tổ chức, điều này càng có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam, khi các doanh nghiệp, các tổ chức đều đang buộc phải đổi mới để hội nhập và phát triển.