Consumer Behavior

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mã môn học
IM3025
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Lê Đức Anh

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các lý thuyết, kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp sinh viên biết cách vận dụng lý thuyết đã học vào hoạt động marketing ở thực tiễn, cũng như giải quyết được các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp liên quan đến hành vi người tiêu dùng.

Môn học còn nhấn mạnh việc hiểu về người tiêu dùng trong toàn cảnh chiến lược doanh nghiệp. Môn học giới thiệu các khái niệm về hành vi, các ứng dụng mang tính chiến lược trong hành vi người tiêu dùng. Môn học yêu cầu học viên tìm hiểu thực tế và các ứng dụng về hành vi người mua trong thị trường truyền thống và thị trường kinh doanh điện tử. Điều cốt yếu của môn học là minh chứng việc hiểu về hành vi người tiêu dùng có thể hỗ trợ ra các quyết định chiến lược.

  • Hiểu tổng quan về hành vi người tiêu dùng
  • Nhận diện được các vấn đề và tìm thông tin
  • Nắm được quá trình đánh giá và ra quyết định mua của khách hàng
  • Hiểu rõ và thực hiện được các hoạt động sau bán hàng
  • Phân tích được các thông tin người tiêu dùng
  • Nắm được phương pháp và các yếu tố để xác định tâm lý người tiêu dùng
  • Xác định ảnh hưởng của sự đổi mới lên hành vi người tiêu dùng

Môn học này giúp sinh viên biết cách vận dụng lý thuyết đã học vào hoạt động marketing ở thực tiễn, cũng như giải quyết được các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp liên quan đến hành vi người tiêu dùng.