Managerial Problem Solving

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ

Mã môn học
IM3057
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về sự hình thành và phát triển của các vấn đề quản lý, sự phân loại các vấn đề quản lý và phương pháp tư duy để giải quyết các vấn đề quản lý.

Môn học này trang bị cho sinh viên những hiểu biết các vấn đề quản lý, phương pháp giải quyết vấn đề quản lý thông qua việc cung cấp cho học viên:

  • Quy trình giải quyết vấn đề quản lý
  • Các công cụ để nhận diện, định nghĩa vấn đề quản lý, phân tích, xây dựng các lời giải cho vấn đề quản lý, đánh giá lựa chọn lời giải thích hợp nhất
  • Một số kinh nghiệm thực tiễn giải quyết các vấn đề quản lý thông qua các nghiên cứu tình huống

Môn học sẽ cung cấp cho học viên các tri thức về lý thuyết giải quyết vấn đề, các quy trình giải quyết vấn đề và các công cụ để thực hiện.