Scheduling And Sequencing

ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Mã môn học
IM3073
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều độ sản xuất các đơn hàng trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp.

Môn học giúp cho sinh viên hoạch định, xây dựng trật tự gia công đối với tập các đơn hàng tại mỗi thời điểm để đáp ứng kế hoạch giao hàng. Sinh viên có thể hiểu các công tác quản lý và chia sẻ nguồn lực phục vụ cho quá trình sản xuất như máy móc, thiết bị, các chuyền, công cụ, con người,… để hoàn thành các đơn hàng từ phòng kinh doanh…

  • Hoàn thành môn học, sinh viên có thể làm việc trong các phòng điều hành sản xuất cho các xí nghiệp sản xuất công nghiệp.
  • Nhận diện bài toán điều độ một máy
  • Phân tích việc mở rộng mô hình cơ bản
  • Nhận diện bài toán điều độ nhiều máy hoạt động song song
  • Nhận diện bài toán điều độ trên dây chuyền
  • Nhận diện bài toán điều độ trên hệ thống bố trí theo công việc

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điều độ sản xuất các đơn hàng trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp.