Thesis proposal

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Mã môn học
IM4311
Số tín chỉ
0
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Giảng viên
Tập thể giảng viên QLCN

Hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Qua đó, sinh viên tổng hợp những thông tin thu thập từ thực tập chuyên môn hoặc từ những quan sát các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp để hình thành ý tưởng đề tài luận văn tốt nghiệp. Xem lại các kiến thức đã học và phương pháp xử lý dữ liệu để giải quyết mục tiêu của đề tài luận văn tốt nghiệp.

  • Nhận diện bối cảnh hình thành đề tài luận văn tốt nghiệp
  • Tổng hợp cơ sở lý thuyết liên quan
  • Giải quyết mục tiêu đề tài
  • Khả năng thực hiện luận văn tốt nghiệp

Môn học này giúp sinh viên tổng hợp những thông tin thu thập từ thực tập chuyên môn hoặc từ những quan sát các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp để hình thành ý tưởng đề tài luận văn tốt nghiệp.