Business English

ANH VĂN TRONG KINH DOANH

Mã môn học
IM3061
Số tiết
60
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Cơ sở ngành
Giảng viên
Trần Duy Thanh

Anh Văn Giao Tiếp trong Kinh Doanh là môn học dành cho sinh viên Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM. Môn học này trang bị cho sinh viên những kỹ năng Anh ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh và quản trị.

Môn học gồm có 12 đơn vị bài học về các chủ đề khác nhau thuộc lĩnh vực thương mại và quản lý. Sinh viên học trên lớp 5 bài và tự học thêm 7 bài. Trong mỗi bài học trên lớp, sinh viên được trau dồi và nâng cao kiến thức từ vựng, văn phạm tiếng Anh. Sau mỗi bài, sinh viên sử dụng những kiến thức ngôn ngữ đã học để tiến hành giải quyết những tình huống giao tiếp trong môi trường kinh doanh.

  • Sử dụng được Tiếng Anh trong giao tiếp về chủ đề Nghề nghiệp
  • Sử dụng được Tiếng Anh khi trong giao tiếp về chủ đề Bán hàng
  • Sử dụng được Tiếng Anh khi trong giao tiếp về chủ đề Phát triển sản phẩm
  • Sử dụng được Tiếng Anh khi trong giao tiếp về chủ đề Tiếp thị
  • Sử dụng được Tiếng Anh trong giao tiếp về chủ đề Nhân sự

Môn học này trang bị cho sinh viên những kỹ năng Anh ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh và quản trị.