Industrial Safety and Risk Management

AN TOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Mã môn học
IM3075
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Nguyễn Thùy Trang

Môn học nhằm giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của An toàn công nghiệp và Quản lý rủi ro.

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quá trình quản lý an toàn như xác định mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro trong công nghiệp. Các chủ đề cụ thể liên quan trực tiếp đến kỹ sư/ cử nhân trẻ cũng được đề cập và phân tích.

  • Diễn giải về an toàn công nghiệp và quản lý rủi ro
  • Cam kết quản lý an toàn quá trình và trách nhiệm chuyên môn
  • Nhận diện nguy cơ
  • Đánh giá rủi ro
  • Quản lý rủi ro
  • Cải tiến quản lý an toàn quá trình
  • Xây dựng chương trình an toàn công nghiệp và quản lý rủi ro
  • Thuyết trình và thảo luận nhóm theo chủ đề

Môn học nhằm giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của An toàn công nghiệp và Quản lý rủi ro.