CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 VỀ TRƯỚC

DANH SÁCH MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

GHI CHÚ

  • Bên dưới là các môn học thuộc chương trình đào tạo chính quy khóa 2018 về trước, chưa tính đến các môn thuộc khối đại cương.
  • Tên môn học và tên giảng viên được sắp theo thứ tự ABC.

HỌC KỲ 1

GIỚI THIỆU NGÀNH

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

KINH TẾ KỸ THUẬT

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Tiến Minh, Võ Thị Ngọc Trân

KINH TẾ VI MÔ

Giảng viên : Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo

HỌC KỲ 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Trần Duy Thanh

QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Nguyễn Văn Tuấn

TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương

HỌC KỲ 3

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

MÁY TÍNH TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân

TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu

HỌC KỲ 4

HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hoài Kiều Giang

HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Giảng viên : Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Giảng viên : Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Lại Huy Hùng, Phạm Tiến Minh, Trần Duy Thanh

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Bùi Nhựt Phong, Đỗ Hồng Quân, Trần Phi Phượng

HỌC KỲ 5

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Lê Đức Anh

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Trương Minh Chương

LUẬT KINH DOANH

Giảng viên : Từ Thanh Thảo

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Võ Thị Ngọc Trân

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giảng viên : Dương Như Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

HỌC KỲ 6

AN TOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Giảng viên : Nguyễn Thùy Trang

ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Kim Anh

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Giảng viên : Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Quốc Trung, Trần Thị Tuyết, Võ Thị Ngọc Trân

KHOA HỌC TỔ CHỨC

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương

KHỞI NGHIỆP

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trần Thị Tuyết

MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Nguyễn Thị Đức Nguyên

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

THUẾ

Giảng viên : Võ Thị Thanh Nhàn

TIẾP THỊ GIỮA CÁC TỔ CHỨC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Tạ Hùng Anh

HỌC KỲ 7

ANH VĂN TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Trần Duy Thanh

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

ISO 9000

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tiến Minh

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn

QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Nguyễn Kim Anh

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Thùy Trang

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO KỸ SƯ

Giảng viên : Dương Như Hùng, Dương Thị Ngọc Liên, Đường Võ Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Mai Thị Mỹ Quyên, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Tiến Minh

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hứa Kiều Phương Mai, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung