CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018 VỀ TRƯỚC

DANH SÁCH MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

GHI CHÚ

  • Bên dưới là các môn học thuộc chương trình đào tạo chính quy khóa 2018 về trước, chưa tính đến các môn thuộc khối đại cương.
  • Tên môn học và tên giảng viên được sắp theo thứ tự ABC.

HỌC KỲ 1

GIỚI THIỆU NGÀNH

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

KINH TẾ KỸ THUẬT

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Tiến Minh, Võ Thị Ngọc Trân

KINH TẾ VI MÔ

Giảng viên : Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo

HỌC KỲ 2

KINH TẾ VĨ MÔ

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Trần Duy Thanh

QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Nguyễn Văn Tuấn

TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Giảng viên : Huỳnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Ngọc Bình Phương

HỌC KỲ 3

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

MÁY TÍNH TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân

TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên

HỌC KỲ 4

HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu

HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Giảng viên : Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Giảng viên : Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Lại Huy Hùng, Phạm Tiến Minh, Trần Duy Thanh

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Bùi Nhựt Phong, Đỗ Hồng Quân, Trần Phi Phượng

HỌC KỲ 5

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Tuyết, Võ Tấn Phong

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết

HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Lê Đức Anh

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Trương Minh Chương

LUẬT KINH DOANH

Giảng viên : Từ Thanh Thảo

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Võ Thị Ngọc Trân

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Lê Thị Thanh Xuân, Trần Minh Thư

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giảng viên : Dương Như Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

HỌC KỲ 6

AN TOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Giảng viên : Nguyễn Thùy Trang

ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Kim Anh

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Giảng viên : Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

KHOA HỌC TỔ CHỨC

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương

KHỞI NGHIỆP

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Jean Pierre To

MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Nguyễn Thị Đức Nguyên

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

THUẾ

Giảng viên : Võ Thị Thanh Nhàn

TIẾP THỊ GIỮA CÁC TỔ CHỨC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Tạ Hùng Anh

HỌC KỲ 7

ANH VĂN TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Trần Duy Thanh, Trần Thị Tuyết

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

ISO 9000

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tiến Minh

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn

QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Nguyễn Kim Anh

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Thùy Trang

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hứa Kiều Phương Mai, Lê Thị Thanh Xuân

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung