Course List

Course List 2

QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO KỸ SƯ

More Detail

IM1013KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

More Detail

IM2003KINH TẾ KỸ THUẬT

More Detail

IM3057GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ

More Detail

IM2029THỰC TẬP NHẬN THỨC

More Detail

IM2023XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

More Detail

IM2021HỆ THỐNG SẢN XUẤT

More Detail
1 2 3 9

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội