CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Thời gian: từ 7:30 – 10:30 

Ngày Thứ Năm 28/4/2022

 • 7:30 Phụ huynh và khách mời vào hội trường trước – Tân Cử nhân xếp hàng điểm danh vào hội trường sau.
 • 8:00 Thầy cô và Tân cử nhân vào hội trường – khai mạc
 • 8:05 Giới thiệu đại biểu
 • 8:10 Phát biểu của Trưởng Khoa
 • 8:20 Phát biểu của Tân cử nhân
 • 8:30 Bài diễn thuyết của khách mời
 • 8:45 trao học bổng và tài trợ
  • Trao biểu trưng tài trợ học bổng của Fujikura, tài trợ Manager to Be
  • Trao biểu trưng học bổng hỗ trợ của CSV
  • Trao giải thưởng cho sinh viên có thành tích học tập giỏi (cả hai lớp đại trà và CLC)
 • 9:00 Tiết mục tri ân của lớp QLCN 2017 – Đại trà và CLC
 • 9:15 Trao bằng tốt nghiệp
 • 10:30 Tiết mục Kết thúc của lớp QLCN 2017.

Trân trọng thông báo.