CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2022 LỚP ĐH CQ ĐẠI TRÀ

Chiều thứ Năm, ngày 21/04/2022 – [ Dành riêng cho SV Huy chương Vàng Bạc]

Ghi chú

– SV nhận Huy chương Vàng, Bạc sẽ duyệt lễ vào 14g00 tại HT A5

– SV nhận Lễ Phục và giấy mời phụ huynh tại 201 A4 (Cô Nga)

PDT

Sáng thứ Sáu, ngày 22/04/2022 – [ Dành riêng cho SV Huy chương Vàng Bạc]

Ghi chú

07g00: SV nhận huy chương vàng, bạc (Đại Trà) có mặt ở HT A5 theo hướng dẫn của PDT.

PDT

– Sau lễ, về lại PDT  trả Lễ Phục

Chiều thứ Tư, ngày 27/04/2022 – [Dành cho SV tốt nghiệp]

Ghi chú

14g00 đến 14g00         

SV Nhận phiếu tốt nghiệp và lễ phục tốt nghiệp như sau:

– Sinh viên Đại học chính Quy đến VP Khoa QLCN (gửi tiền thế chân áo 500.000 đ/1 áo).

– Các bạn đã nhận bằng nhớ mang theo VỎ BẰNG gửi lại khoa khi nhận áo

VPK

14g30 đến 15g00

SV chụp hình tập thể lớp tại sân B10

T. Thanh

Sáng thứ Năm, ngày 28/04/2022 – [Dành cho SV tốt nghiệp]

 

06g30 đến 7g00

Tất cả Sinh viên tốt nghiệp (ĐHCQ) [Trừ SV nhận HC vì SV nhận HC đã làm lễ vào 22/4]

– Điểm danh, nhận phiếu tốt nghiệp tại sân hội trường A5 (Thầy Tài)

– Chụp hình tập thể lớp.

T. Tài

7g15

Sinh viên di chuyển lên HT.A5 để dự lễ và nhận phôi bằng (theo sự hướng dẫn của TLSV)

C. Phương

T. Tài

11g00 đến 11g30

14g00 đến 16g00

SV ĐHCQ nhận hồ sơ tốt nghiệp và trả lễ phục tốt nghiệp tại VP Khoa (nhận lại tiền thế chân áo)

– SV tốt nghiệp đợt tháng 04/2022: Nhận bằng tốt nghiệp tại VPK

– SV tốt nghiệp đợt 1: Nhận bằng tại PDT

*** Chỉ được nhận bằng và áo khi và chỉ khi hoàn thành điền xong LINK thông tin trong phần Lưu ý

VPK

Lưu ý: