Chương trình học bổng Toshiba năm 2022

Số lượng và giá trị học bổng:

Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp:

 • 05 suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và 05 suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học.
 • 80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.

Tiêu chí lựa chọn:

 • Là sinh viee Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM đã tốt nghiệp trong năm học 2021 – 2022 và sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022 – 2023 (minh chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học và giấy báo nhập học của phòng Đào tạo sau đại học)
 • Là học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ của trường
 • Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế (có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú)
 • Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc
 • Giới hạn tuổi là 27 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ vào 30 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Tiến sĩ (ưu tiên cho học viên trẻ tuổi)
 • Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiến Anh hoặc tiếng Nhật
  • Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
  • Có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (không qua phiên dịch)
  • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đạt từ các mức điểm sau trở lên: TOEFL iBT 60, TOEIC 600, IELTS 5.5, VNU-ETP 9 (251-275), JLPT N3,…

Quy định khác

 • Sinh viên đã nhận học bổng khác trong năm học này thì không được phép nhận học bổng Toshiba;
 • Sinh viên đã nộp đơn xin học bổng khác cùng lúc với học bổng Toshiba và được chọn trao cả hai học bổng thì sinh viên chỉ được phép chọn một trong hai học bổng. Nếu chọn nhận học bổng Toshiba thì phải từ chối học bổng khác;
 • Trong vòng 6 tháng sau khi nhận học bổng Toshiba, nếu sinh viên nhận thêm nguồn học bổng nào khác thì sẽ không được nhận phần còn lại của học bổng Toshiba;
 • Học bổng sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu học viên nhận học bổng:
  • Không thể tiếp tục việc học do sức khỏe không đảm bảo.
  • Do giảng viên hướng dẫn nhận thấy việc học tập của học viên không còn thích hợp.
  • Học viên nhận học bổng vi phạm pháp luật.
  • Có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển.
  • Có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến ĐHQG-HCM và nhà tài trợ Toshiba.
 • SV được nhận học bổng Toshiba phải làm báo cáo giữa năm học về kết quả học tập và nghiên cứu của mình. Báo cáo này cần được sự góp ý và xác nhận về nội dung cũng như về cách trình bày bởi cán bộ hướng dẫn trực tiếp

Trao học bổng:

Phân nữa giá trị học bổng dự kiến trao vào tháng 11 năm 2022 và phần còn lại sẽ trao tại buổi họp mặt báo cáo giữa kỳ nếu chât lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.

Hồ sơ cần nộp (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):

 • Bìa hồ sơ;
 • Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai;
 • Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu;
 • Kết quả học tập nghiên cứu chương trình Sau đại học hoặc kết quả học tập của chương trình đại học (trường hợp học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ);
 • Chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Bằng khen, giấy khen về các thành tích trong học tập và NCKH (nếu có);
 • Thư giới thiệu và xác nhận của Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn đồng ý hướng dẫn ứng viên về nội dung và xác nhận cũng như cách trình bày bài báo cáo giữ kỳ;
 • Thư giới thiệu của Ban Chủ nhiệm khoa;
 • Giấy tờ về tình trạng kinh tế của bản thân hoặc gia đình;
 • Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới và trong nước (nhất là đối với học viên chương trình Tiến sĩ).

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Ứng viên hoàn thành và gửi bộ hồ sơ xin học bổng hoàn chỉnh về Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên (101 nhà A4).

Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 10/08/2022 (thứ Tư).

Phòng CTCT-SV