Chương trình học bổng Fujikura

Với mong muốn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong tương lai và tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn thực tế từ doanh nghiệp, Ban giám đốc quyết định ban hành chính sách học bổng dành cho sinh viên thực tập.

 1. Học bổng tài năng Fujikura.

Đối tượng tham gia và năm học:

 • Sinh viên chính quy trường Đại học Bách Khoa TP. HCM và trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
 • Năm học: Áp dụng các kỳ học trong năm từ tháng 9 của năm hiện tại đến tháng 8 của năm kế tiếp.

Nội dung

Quỹ Học Bổng bên ngoài Fujikura hằng năm được chia làm 3 phần:

* Phần 1: Nhà Trường tổng hợp, đề xuất danh sách sinh viên nhận học bổng FOV theo điều kiện:

 • Sinh viên năm 2, năm 3 có thành tích học tập xuất sắc.
 • Năng nổ tham gia công tác cộng đồng, công tác xã hội.

* Phần 2: Sinh viên tự ứng tuyển học bổng FOV

Điều kiện:

 • Sinh viên năm 3, năm 4 có thành tích học tập tốt (GPA từ 7.0)  
 • Chưa được tuyển dụng bởi công ty khác.
 • Mong muốn thực tập, thực hiện luận văn tốt nghiệp liên quan đến hoạt động của công ty và cam kết làm việc cho Fujikura khi ra trường ít nhất 2 năm (tùy vào nhu cầu tuyển dụng của công ty).

Cách thức và thời gian:

 • Nhà trường nhận hồ sơ ứng tuyển và chuyển hồ sơ cho công ty, hoặc sinh viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp cho công ty. Sau khi công ty xét duyệt hồ sơ sẽ mời phỏng vấn và sắp xếp thực tập.
 • Dựa trên đánh giá và kết quả báo cáo thực tập, công ty sẽ lên danh sách sinh viên nhận học bổng FOV và đề xuất khen thưởng.
 • Thời gian thực tập: theo kế hoạch thực tập của trường, FOV và thực tập viên.
 • Học bổng được trao vào cuối năm học hoặc kết thúc thời gian thực tập.      

* Phần 3: Tài trợ các cuộc thi hoặc sự kiện do nhà trường hoặc Khoa tổ chức.

   Công ty xem xét tài trợ cho các cuộc thi/sự kiện dựa vào các tiêu chí đánh giá như tính đại chúng, tính nhân văn và tính liên kết các chuyên ngành mà FOV có nhu cầu tuyển dụng cũng như mục đích mỗi cuộc thi hoặc sự kiện hàng năm.

 1. Hồ sơ ứng tuyển sinh viên năm 3&4 thực tập:
 • Đơn ứng tuyển học bổng có dán ảnh
 • Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy học kỳ. 
 • Bản sao các chứng chỉ thành tích đạt được (nếu có). 
 • Bảng tự luận: Định hướng nghề nghiệp tương lai, Môi trường làm việc tại công ty Nhật, Ý tưởng đề tài thực tập mong muốn, …. (Ngắn gọn, xúc tích trong 1 trang.)        
 1. Trị giá học bổng, phúc lợi và khen thưởng cho thực tập sinh

Trị giá suất học bổng: 400 USD/suất/năm; Số lượng học bổng dự kiến ~10 suất/năm.

Chỉ xét dựa trên kết quả đánh giá khen thưởng loại A hoặc B như mục 3.3 và 3..

Chính sách phúc lợi

 • Chi phí hỗ trợ trong thời gian thực tập: 100.000 đồng/ 01 ngày làm việc; 50.000 đồng / 0.5 ngày làm việc
 • Công ty hỗ trợ phần ăn giữa ca
 • Xe đưa đón thực tập sinh tại khu vực Tp Hồ Chí Minh.

Khen Thưởng

Bằng khen và tiền thưởng sẽ được trao cho những đề tài thực tập mang lại hiệu quả cao.                    

Cấp độ

Tiền thưởng (VNĐ)

A

8,000,000

B

5,000,000

C

3,000,000

D

1,000,000

 • Tiêu chí đánh giá khen thưởng

Khen thưởng dành cho những thực tập sinh có đóng góp ý tưởng đề tài nổi bật mang lại hiệu quả cao cho công ty.  Ví dụ:                                                                   

 • Mang lại những hiệu quả đáng kể về kinh tế.
 • Có đóng góp liên quan đến công nghệ kỹ thuật cao.
 • Có đóng góp trong việc giải quyết các lỗi thường gặp hoặc tăng doanh thu.
 • Phát hiện những lỗi mới và ngăn chặn những điểm không phù hợp.
 • Có đóng góp trong việc cải thiện môi trường làm việc.

Tiêu chí đánh giá đề tài:

Phạm vi:  Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, giảm sản phẩm lỗi, giảm lãng phí vật tư, tiết kiệm năng lượng, an toàn và các vấn đề khác (chất lượng, thỏa mãn khách hàng…).

Điều kiện:

 • Cấp độ A:

–  Kết quả nghiên cứu đề tài và những đề xuất phù hợp để áp dụng vào các hoạt động cải tiến tương lai của doanh nghiệp. Có xem xét cẩn thận các khía cạnh tác động liên quan khi đề xuất thay đổi/ cải tiến hoặc vận hành.

– Tuân thủ các qui định trong Công ty, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định và hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời hạn.

 • Cấp độ B:

–  Kết quả nghiên cứu đề tài và đề xuất cần phải điều chỉnh nhỏ để có thể áp dụng cải tiến tại công ty. Trong quá trình nghiên cứu, thực tập sinh vẫn cần sự sự hỗ trợ các bên (người hướng dẫn, kỹ sư FOV, …) để hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời hạn.

–  Tuân thủ các qui định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định.                       

 • Cấp độ C:

–  Chưa thỏa yêu cầu của cấp độ A và B.

–  Thái độ tốt trong công việc, có sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo đề tài, cần tham gia thực tập/ cọ xát thực tiễn nhiều hơn trong kỳ sau.

–  Tuân thủ các quy định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định, có quan sát cẩn thận khi vận hành.

 • Cấp độ D:

–  Có thái độ tốt, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa đáp được yêu cầu của đề tài, cần trao dồi lại kiến thức cơ bản đã học để áp dụng trong thực tiễn.             

–  Tuân thủ các qui định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định, có quan sát cẩn thận khi vận hành.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/04/2021.