LVTN Cao học

Category

No. Student’s ID Full Name Thesis Topic Supervisor 1 2070609 Nguyen Dung Uyen Thi Developing a startup for school bus service in Ho Chi Minh city from 2023 to 2030 Dr. Le Thi Thanh Xuan 4 2070606 Ho Xuan Hoang Business plan for green collector – bottles and cans collection system. Dr. Nguyen Vu Quang...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài CBHD 1 1879004 Thon Bunheng Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam sang Campuchia TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên 2 2070225 Võ Ngọc Minh Châu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài Tên đề tài Tiếng Anh CBHD 1 1970107 Nguyễn Thị Xuân Bình Bình Viên mãn chủ quan từ sự tham gia dịch vụ của khách hàng: Một nghiên cứu trong ngành nhà hàng tại TP.HCM Subjective well-being from, customer paticipation: evidence in the restaurant industry in Ho...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài Thesis CBHD 1 1670426 Nguyễn Mạnh Linh Áp dụng công cụ FMEA nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi tại công ty chế tạo máy Vũ An Applying the failure mode and effects analysis in reducing defective products rate at Vu An machinery TS. Nguyễn Thị Thu...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài GVHD 1 1670904 Lê Minh Hằng Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho phòng kinh doanh tại điện lực Bàu Bàng TS. Phạm Quốc Trung 2 1570950 Trần Thị Thanh Mai Lập kế hoạch tiếp thị cho công ty CP Ánh Ban Mai – giai đoạn 2019-2021...
Read More
STT MSHV Họ Tên Đề tài Thesis GVHD 1 1770614 Võ Thị Ngọc Cẩm Ảnh hưởng bất đối xứng của các yếu tố chất lượng dịch vụ lên giá trị dịch vụ khách sạn tại Đà Lạt Exploring asymmetric effects of service quality on customer service value: a study of hotels in dalat PGS. TS....
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài bảo vệ Thesis GVHD 1 1570484 Bùi Ngọc Duy Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty TNHH ví FPT trong năm 2019 Increasing customer lifetime value for FPT wallet company limited in 2019 TS. Vũ Thế Dũng 2 1770264 Phan Thiện Hảo Xây...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài (TIẾNG VIỆT) Thesis GVHD 1 1570481 Trương Công Chí Ảnh hưởng của các yếu tố định hướng trọng dịch vụ lên sự cảm nhận của khách hàng dẫn đến ý định quay lại của khách hàng vay tiền cá nhân đối với các ngân hàng thương mại...
Read More
STT MSHV HỌ TÊN ĐỀ TÀI THESIS GVHD 1 1670899 Nguyễn Vũ Hoàng Anh Một số tiền tố và hậu tố của đầu tư vào mối quan hệ với khách hàng: một nghiên cứu về dịch vụ nhà hàng tại Thành phố Đà Lạt Some ancetedents and outcomes of relationship marketing investment: a study on...
Read More
STT Mã HV HỌ TÊN ĐỀ TÀI THESIS GVHD 1 1570929 Huỳnh Trung Cường Thiết lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến thiết bị cơ khí ở bối cảnh Việt Nam Establishing online business plan for mechanical equipment in Viet Nam TS. Phạm Quốc Trung 2 1570945 Bùi Thị Cẩm Lê Giải pháp nâng cao...
Read More
1 2