Học vụ

Category

THÔNG BÁO V/v tổ chức hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ HK212Khóa 2020 – đợt 1 – Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút...
Read More
Thân gửi các em sinh viên, VPK QLCN thân gửi các em danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn môn Luận văn tốt nghiệp Học kỳ 213. Các em lưu ý chủ động liên hệ GVHD và thực hiện theo lịch Khoa đã công bố tại Website: >>LINK<< Các mộc thời gian quan trong như...
Read More
Thân gửi các bạn Sinh viên, Văn Phòng Khoa Quản Lý Công Nghiệp thông báo tới các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký môn hai môn Thực tập tốt nghiệp và Đề cương LVTN trong Học kỳ 213 hoàn thành  phiếu đăng ký hướng thực hiện như sau:  1/ Phiếu đăng ký hướng...
Read More
THÔNG BÁOvề việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ HK212Khóa 2020 – đợt 2 (lần 2 ) – Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có...
Read More
VĂN PHÒNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK 213 VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU: Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN trong HK3 / năm học 2021 – 2022 lưu ý: 1. Sinh viên đăng ký hướng đề tài và...
Read More
Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn Học viên trình bày bằng file powerpoint. Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút Trong quá trình...
Read More
STTLVTN CLC Hk212 STT LVTN Dai Tra Hk212Tải xuống LINK nộp bản mềm LVTN tại: >>LINK<<
Read More
Các bạn xem chi tiết kế hoạch thực hiện LVTN Cao học QTKD K2020 – đợt 1 – HK 211 Lich Lam LVTN QTKD K2020 Dot 1 HK211Tải xuống
Read More
1 2 3