Học vụ

Category

Các bạn SV vui lòng xem file đính kèm. SO THU TU NOP LVTN HK 221Tải xuống
Read More
– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút– Trong quá...
Read More
Ngày 20/11/2022 hoà trong không khí ngày Hiến Chương các Nhà Giáo, khoa QLCN tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 22 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và 90 Cử nhân Quản lý Công nghiệp hệ tiếng Việt. Ngoài ra còn có 40 tân cử nhân QLCN hệ chất lượng cao đã...
Read More
Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị Học viên trình bày bằng file powerpoint. Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút Học viên chuẩn...
Read More
(Thời gian 8 tuần từ 30/01/2023 đến 26/03/2023) Lich Thuc Hien TT Ngoai Truong 112022Tải xuống
Read More
(Thời gian 15 tuần, từ 02/01/2023 đến 30/04/2023) Lich Thu Hien Do An Chuyen Nganh 112022Tải xuống
Read More
(Thời gian 15 tuần, từ 30/01/2023 đến 12/05/2023) Lich Thuc Hien LVTN 112022Tải xuống
Read More
Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn Học viên trình bày bằng file powerpoint. Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút Trong quá trình...
Read More
1 2 3 4