Học bổng

Category

Ban liên lạc cựu Sinh viên CK82 cấp học bỏng cho sinh viên học khá, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình học bổng cụ thể như sau 1. Số suất: 20 suất 2. Giá trị học bổng: 5,000,000 đồng/suất. 3. Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy...
Read More
Số suất: 30 suất Giá trị học bổng: 30,000,000 đồng/suất Tiêu chuẩn xét tuyển bắt buộc: Là sinh viên đang học hệ đại học chính quy từ năm 2 đến năm 4 chính quy tập trung;Là sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện;Có điểm...
Read More
Số suất: 10 suất Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Lâm...
Read More
1. Số suất: 15 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;Có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác). 4. Hồ sơ học bổng: Đơn xin cấp...
Read More
Chương trình học bổng cụ thể như sau: 1.Số lượng học bổng: 30 suất 2.Giá trị học bổng: 13,500,000 đồng/SV/năm học 3.Thời gian hỗ trợ học bổng: 04 năm học 4.Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên nữ, đang theo học năm nhất tính từ năm học 2022 – 2023, bậc đại học hệ chính quy;Có hoàn cảnh...
Read More
1. Số suất: 40 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1, từ năm hai trở đi, đang học tập tại trường;Điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 7.5 trở lên;Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ...
Read More
1. Giá trị học bổng: 1.000 USD/suất 2. Số lượng học bổng: 10 suất cho toàn ĐHQG-HCM 3. Đối tượng nhận học bổng: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung, đang học năm cận cuối hoặc năm cuối tại trường;Có điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 8.5 trở lên và không...
Read More
1. Số suất và mức học bổng: 48 suất, giá trị 5.000.000 đồng/suất 2. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1 đang học tập tại trường;Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);Điểm trung bình cả...
Read More
1. Giá trị học bổng: 600USD/suất 2. Số lượng học bổng: 01 suất dành cho học viên cao học và 06 suất dành cho sinh viên hệ đại học 3. Điều kiện xét học bổng: Bậc đại học Sinh viên năm thứ 3 trở đi đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung;Kết...
Read More
Điều kiện ứng tuyển:• Được tuyển chọn và đề nghị bởi khoa Quản lý Công nghiệp, Đại Học Bách Khoa TPHCM.• Điểm TBTL cao (ưu tiên GPA >= 7.5)• Nói và viết tiếng Anh lưu loát (C1 level on CEFR, 90+ on TOEFL, 6.5 IELTS, hoặc tương đương)• Biết tiếng Đức là 1 lợi thế•...
Read More
1 2 3