ĐBCL – Kết quả

Category

Tổng quan về hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về giảng dạy HKI/2013-2014 Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học tại trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TpHCM, toàn thể  nhà trường đã không ngừng nỗ  lực trong các công tác thu hút sinh viên giỏi, đến đầu...
Read More
Khảo sát được tiến hành bằng cách gửi bảng câu hỏi (trực tuyến và thư) đến gần 1.870 sinh viên tốt nghiệp năm 2012. Tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát đạt gần 32.4%. Kết quả thu được cho thấy có 87.1% sinh viên tốt nghiệp đang có việc làm, phần lớn...
Read More
Báo cáo khảo sát đánh giá của nhà quản lý đối với sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp được tổng kết dựa trên số liệu thu về qua việc đánh giá 65 bạn cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí tốt nghiệp các năm từ 2009 đến 2013.Nhìn chung, các phần lớn công...
Read More
Thống kê trên toàn trường, quy mô khảo sát được thực hiện như sau: Số lượng môn học đã khảo sát: 1.388 trên tổng số môn học được giảng dạy, đạt tỷ lệ: 83,2%Số lượt sinh viên đăng ký học (theo Danh sách môn học khảo sát): 127.168 lượt;Số lượt sinh viên trả lời: 63.913...
Read More

Bình luận gần đây