Lịch tiếp Sinh viên

HK I / NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5610
Sáng: Thứ Ba 9:00 – 11:00
Chiều: Thứ Ba 9:00 – 11:00

TS. Dương Như Hùng
Trưởng khoa

nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5612

TS. Nguyễn Vũ Quang
Phó trưởng khoa (phụ trách đào tạo)

tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5611
Sáng: Thứ Hai 9:00-11:00
Chiều: Thứ Sáu 13:00-15:00

ThS. Trần Duy Thanh
Phó trưởng khoa (phụ trách CSVC và CTSV) GVCN K2018: CLC + LKQT GVCN: Bằng 2 CNMH: TTTN, TTNT

tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5607
Sáng: Thứ năm 9:00 – 11:00
Chiều: Thứ hai 14:00 – 16:00

TS. Trương Minh Chương
Phó trưởng khoa (phụ trách KHCN& QHQT)
Phòng 103B10

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý

Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng Bộ môn PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn
Thứ Năm: 8g-11g Thứ Tư: 13:00 – 16:00
CNMH: Kinh tế Kỹ thuật
GVCN K2020: ĐHCQ
ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn
Trưởng phòng TNMP
GVCN K2019: CLC + LKQT
PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn
Thứ Năm: 9g-11g Thứ Ba: 14g-16g
GVCN K2019: lớp 1, 2
Bí thư đoàn thanh niên
ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn
Thứ 2: 14:00 – 16:00
Thứ 3: 13:00 – 16:00
  TS. Nguyễn Thanh Hùng
nthung@hcmut.edu.vn
  ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
nnbphuong@hcmut.edu.vn
  ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn
Thứ 4: 14:00 – 16:00
Thứ 6: 15:30 – 16:00
Phòng 104B10

Bộ môn Tài Chính

Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng bộ môn
Giám đốc Ctr. MSM
TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn
Thứ Hai (8:00-10:00) Thứ Sáu (15:00-17:00)
Phó CNBM
GVCN K2016 trở về trước (ĐHCQ)
ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn
GVCN K2017: lớp 1,2 ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn
Thứ ba: 9h00 – 11h00 Thứ năm: 9h00 – 11h00
  ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn
Thứ Năm (8:00-10:00) Thứ Hai (15:00-17:00)
  ThS. Võ Thị Thanh Nhàn
vttnhan@hcmut.edu.vn
GVCN K2021: CLC nhóm B ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn
Thứ ba: 8h00 – 10h00
Thứ năm: 9h00 – 11h30
Trợ lý sinh viên ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn
Phòng 106B10

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành

Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Trưởng Bộ môn
GVCN K2018
TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn
Thứ 2: 10:00-11:00 Thứ 3: 13:00-15:00
GVCN K2020: CLC
CNMH: LVTN, đề cương LVTN
TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn
Giám đốc TT BR&T
CNMH các nhóm kỹ năng
ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn
GVCN K2020: CLC ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn
Thứ 5: 8:00-11:00 (CLC) Thứ 6: 15:00-17:00
GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4 ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn
  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn
  TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn
Thứ Hai, 14:00 – 17:00
  TS. Lê Phước Luông
lpluong@hcmut.edu.vn
  Cô. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn
Thứ Ba: 9:30 – 11:30 Thứ Tư: 13:00 – 16:00
Phòng 107B10

Bộ môn Tiếp thị và Quản lý

Chức vụ Họ tên Giảng viên Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
CNBM
GVCN K2017: lớp 3,4
ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn
Thứ Hai 9:00-11:30
Thứ Năm 9:00-11:30
GVCN K2017: CLC + LKQT TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn
  Thứ Hai 14:00-17:00
Thứ Sáu: 13:30-16:30
CNMH: QTKD cho KS
Phó CNBM
GVCN: Khóa 21 – Đại Trà
ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn
GVCN K2016 trở về trước: CLC + LKQT ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn
Thứ Năm: 9h00-11h30 Thứ ba: 14h00-16h30
  ThS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn
Thứ Tư: 9h00-11h00 Thứ ba: 14h00-16h30
  PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn
  Thứ năm 14:00 – 16:30
Thứ sáu 14:00 – 16:30
GVCN K2021: CLC nhóm A ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn
Thứ ba: 9h – 11:00 Thứ năm: 14:30 – 16:00
  TS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn
  Thứ ba: 14:00 – 16:30
Thứ sáu: 13:30 -16:00
  TS. Phạm Ngọc Trâm Anh
pntanh@hcmut.edu.vn
  ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vn
Thứ ba: 9h – 11:30 Thứ năm: 13:30 – 16:00
  Cô Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn
Thứ ba: 9h00 – 11h30
Thứ năm: 9h00 – 11h30