Lịch tiếp Sinh viên

HK I / NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5610
Sáng thứ Tư: 9:00-11:00 (105B10)
Sáng thứ Sáu: 8:30-12:00 (803H6)
Chiều thứ Năm: 14:00-16:00 (105B10)

TS. Dương Như Hùng
Trưởng khoa

nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5612
Chiều thứ Tư: 15:00-17:00 (105B10)
Chiều thứ Năm: 14:00-16:30 (803H6)

TS. Nguyễn Vũ Quang
Phó trưởng khoa (phụ trách đào tạo)

tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5611
Sáng thứ Tư 9:00-10:00 (803H6)
Sáng thứ Sáu: 9:00-11:00 (105B10)

ThS. Trần Duy Thanh
Phó trưởng khoa (phụ trách CSVC và CTSV) GVCN K2018: CT tiếng Anh + LKQT
GVCN: Bằng 2

tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5607
Sáng thứ hai 8:00 – 10:30 (105B10)
Chiều thứ sáu: 13:30 đến 15:00 (105B10)

TS. Trương Minh Chương
Phó trưởng khoa (phụ trách KHCN& QHQT)
Phòng 103B10

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn

 

ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:00-10:00, H6-803 (SV phải liên hệ trước để xác nhận)

Thứ Tư, 14:00-15:30, 103B10

Trưởng phòng TNMP
GVCN K2019: CT tiếng Anh + LKQT

PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 9:00-11:00, 103B10

Thứ Tư, 15:00-16:00, 103B10

 

ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn

GVCN K2019: lớp 1, 2

ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 09:00-11:00, 103B10

Thứ Tư, 14:00-15:30, 103B10

GVCN K23 – CT tiêu chuẩn

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
ngnbphuong@hcmut.edu.vn

GVCN K23 – CT tiêu chuẩn

ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 14:00-16:00, H6
Thứ Sáu, 12:00-13:00, H3

 

Phòng 104B10

Bộ môn Tài Chính

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8h-9h, 803H6
Thứ Tư, 11h-12h, 803H6 (khung giờ này sv cần email trước để hẹn gặp)

Thứ Ba, 14h-16h30, 104B10

Phó CNBM

ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn

 

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn

Thứ Ba, thứ Sáu: 9:00-11:00, 104B10

 

ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn

 

ThS. Ngô Đặng Tuân
tuan.nd@hcmut.edu.vn

GVCN K21 nhóm A

ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-11:00, 104B10

 

ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn

 

Phòng 106B10

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn
GVCN K18 trở về trước – hệ Chính quy

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 7:30-9:00 (đại học), online
Thứ Năm, 20:30-21: 30 (cao học)-online

GVCN K2020: CT tiếng Anh

TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn

GVCN K2020: CT tiếng Anh

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn

GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4

ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 11:00-12:00, 116H6 (liên hệ trước với GV qua email)
Thứ Tư, 9:00-12:00, 106B10 (liên hệ trước với GV qua email)

Thứ Sáu, 11:00-14:00, 106B10 (liên hệ trước với GV qua email)

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 9:00-11:00, 106B10 (liên hệ trước qua email với giảng viên)

 

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn

GVCN Khóa 20 – CQ

TS. Lê Phước Luông
lpluong@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-12:00, 106B10 (CLC)
Thứ Năm, 9:00-11:30, H2 (tiêu chuẩn)

Thứ Hai, 18:00 – 19:30, 106B10 (SĐH)

GVCN Khóa 22 CT tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn

Thứ 2, 7:30-10:30, 106B10
Thứ 3, 9:00-11:00, 803H6 (liên hệ trước với GV qua email)

 

Phòng 107B10

Bộ môn Tiếp thị và Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

CNBM

ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn

Thứ Hai. 9:00-12:00, 107B10
Thứ Ba, 10g00-11:30, H1 (CS2)
Thứ Năm, 14:00-16:00, 101B10

GVCN: Khóa 23 – CT tiếng Anh

TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn

Thứ Ba, 07:00-11:00, 101B10

Thứ Sáu, 15:00-18:00, 101-B10

CNMH: QTKD cho KS
Phó CNBM
GVCN: Khóa 21 – CT tiêu chuẩn

ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn

 

TS. Trương Thị Lan Anh
ttlanh@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 14:45-15:45, 101B10

 

 

TS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-12:00, 101B10

Thứ Hai, 14:00-16:00, 101B10

GVCN Khóa 22 – CT tiêu chuẩn

TS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 8h30-11h30, 101B10

Thứ Hai, 13h00 – 15h00, 101B10

 

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-12:00, 101B10

Thứ Năm, 15:30-17:30, 101B10

GVCN K2021: CT tiếng Anh nhóm B

ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 8:30-11:30, 101B10 (CLC)
Thứ Ba, 9:00-11:30, 101B10

Thứ Ba, 16:00-18:00, 101B10

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 13:00 – 17:00, 101B10

Thứ Sáu, 10:00- 11:00, H6

 

TS. Phạm Ngọc Trâm Anh
pntanh@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-12:00, 101B10

Thứ Ba, 13:30-18:00, 101B10

Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 11h00-12h00, H6

Thứ Hai, 14h00-16h30, 101B10

Trợ lý sinh viên
GVCN Khóa 22 – CT tiêu chuẩn

ThS Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9h00 – 12h00, 101B10
Thứ Tư, 8h00 – 9h00, H6