Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc sống...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C 2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng...
Read More
STT Thành Viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương Phân tích dữ liệu phổ điểm chương trình Chất Lượng Cao Khoa Quản lý Công nghiệp Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ hỗ...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Đường Võ Hùng Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống...
Read More
1 2 3 43