Báo cáo SAR-QLCN version 2.0

K/g quý thầy/cô, anh/chị,

Trong định hướng chung của toàn trường, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa QLCN theo chuẩn mực quốc tế và khu vực, khoa QLCN có kế hoạch tham gia kiểm định chương trình đào tạo cử nhân ngành QLCN theo chuẩn AUN-QA của mạng lưới các trường ĐH. Đông Nam Á.

Trong năm 2013, khoa đã viết báo cáo tự đánh giá theo 15 tiêu chí của AUN-QA. Dựa trên kết quả báo cáo này, một số điểm mạnh, điểm yếu đã được nhận diện. Trên cơ sở đó, một số kế hoạch cải tiến sơ bộ đã được đề ra và áp dụng vào thực tế. Chi tiết phần này xin vui lòng xem trong file đính kèm. 

Theo kế hoạch của trường, năm 2014, khoa QLCN sẽ cùng với khoa Đ-ĐT tham gia đánh giá để đạt chứng chỉ kiểm định quốc tế theo chuẩn AUN-QA. Vì vậy, rất mong các ý kiến góp ý, cũng như sự hỗ trợ, cộng tác của các thầy/cô, anh/chị trong việc đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng của khoa trong tương lai. 

Trân trọng,

Tổ ĐBCL khoa QLCN