Bảng so sánh CTĐT Thạc sĩ QTKD Khoá 2019 & Khoá 2021

Khoa QLCN xin thông báo đến quý học viên ngành Quản trị Kinh doanh Bảng so sánh CTĐT Thạc sĩ QTKD Khoá 2019 & Khoá 2021

Mục đích của bảng so sánh: Giúp  sinh viên khóa cũ chưa học/ bị nợ môn cũ (nhưng nay không còn mở trong chương trình mới) sẽ biết nên chọn môn nào thay thế.