Accounting Faculty

Ngô Đặng Tuân

Thạc sĩ | Giảng viên
tuan.nd@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Thạc sĩ | Giảng viên
nthmai@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

LÊ HOÀI KIỀU GIANG

Thạc sĩ | Giảng viên
lhkgiang@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Đậu Xuân Trường

Thạc sĩ | Giảng viên
dxtruong@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Bùi Huy Hải Bích

Thạc sĩ | Giảng viên
bhhbich@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Đoàn Phương Nhi

Thạc Sĩ | Giảng viên
dpnhi@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sĩ | Giảng viên
ntdung@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Mai Thị Mỹ Quyên

Tiến sĩ | Giảng viên
mtmquyen@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

Lê Đức Anh

Thạc sĩ | Giảng viên
ldanh@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
More Detail

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!