Thông báo học vụ

Thông báo Cập nhật Bổ sung Danh mục Trùng

Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên nắm thông tin khi chọn tín chỉ tự do, Văn Phòng Khoa Quản lý Công nghiệp thông báo bổ sung thêm Danh mục các môn Trùng với học phần ngành QLCN như bảng sau: (Sinh viên xem thêm: Danh mục trùng đang công bố trên hệ thống lms...
Chi tiết

STT nộp Khóa luận tốt nghiệp HK 232

SV xem thông tin tại file đính kèm STT NỘP KLTN HK232 PHẦN 1.6.5.2024 CompressedTải xuống STT NỘP KLTN HK232 PHẦN 26.5.2024 CompressedTải xuống
Chi tiết

Lịch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp – HK233

LỊCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2023 – 2024 (Thời gian 15 tuần, từ 10/06/2024 đến 22/09/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2Các Bộ môn phân công và VPK công bố danh sách SV,...
Chi tiết

Lịch thực hiện Đồ án chuyên ngành – HK233

LỊCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 3 / NĂM HỌC 2023 – 2024 (Thời gian 08 tuần, từ 10/06/2024 đến 04/08/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2BM phân công GVHDPhân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và...
Chi tiết

Lịch thực hiện thực tập ngoài trường HK3, năm học 2023-2024 – Khóa 2021 về trước

(Thời gian 8 tuần từ 17/06/2024 đến 11/08/2024) STTCông việcThời gianGhi chú1SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: >>LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 2BM phân công GVHD  Phân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website3GVHD hướng dẫn SV lập đề cương...
Chi tiết

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ HK2_2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút...
Chi tiết

Cao học_Lịch hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (9tc) lớp IMP HK2 – 2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận vănkhoảng 45-60 phút– Học viên chuẩn bị các...
Chi tiết

Thông báo Danh sách GVHD và SV các môn Khối tốt nghiệp HK 233 Đợt 2

SV vui lòng xem file đính kèm. DANH SACH DO AN HK 233 DOT 2 CompressedTải xuống DANH SACH KLTN HK 233 DOT 2 CompressedTải xuống DANH SACH GVHD VA SV DOT 2 TT NGOAI TRUONG HK233.xlsx CompressedTải xuống
Chi tiết

Cao học_Lịch hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (9tc) lớp tiếng Việt HK2 – 2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút – Học...
Chi tiết

Thông báo Danh sách GVHD và SV các môn Khối tốt nghiệp HK 233 Đợt 1

DS GVHD Và SV Môn Khóa Luận Tốt Nghiệp HK 233 CompressedTải xuống DS GVHD Và SV Môn Đồ án Chuyên Ngành HK 233 CompressedTải xuống DS GVHD Và SV TTNgTruong 233 Ngày 27 Tháng 5 CompressedTải xuống DS GVHD Và SV BM Tai Chinh HK233 Ngày 28 Tháng 5 CompressedTải xuống
Chi tiết

Thông báo Về việc Đăng ký môn học Bổ sung các môn Khối tốt nghiệp gồm Thực tập, Đồ án, Khoá luận Học kỳ 233

Dựa trên lịch Học vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM về việc đăng ký môn học bổ sung đợt 2 và đợt 3 các môn Khối tốt nghiệp gồm: Thực tập, Đồ án, Khoá luận, Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên chưa hoàn thành ĐKMH HK 233...
Chi tiết

Thông báo Về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 2 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khibắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện theo dõi– Mỗi...
Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 1 – HK2/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện...
Chi tiết

Lịch hội đồng bảo vệ LVThS Bến Tre – HK231

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút...
Chi tiết
1 2 3 11