Tháng Năm 17, 2024

Day

Ngày 16/5/2024 khoa Quản lý Công nghiệp và khoa Khoa học Máy Tính trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã tiếp Công ty Vietlink Solutions và thảo luận về việc Hợp tác nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (Generative AI). Về phía công ty Vietlink Solutions có ông Yutaka Horie CEO và cộng sự. Về...
Read More
Dựa trên lịch Học vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM về việc đăng ký môn học bổ sung đợt 2 và đợt 3 các môn Khối tốt nghiệp gồm: Thực tập, Đồ án, Khoá luận, Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên chưa hoàn thành ĐKMH HK 233...
Read More

Bình luận gần đây