Tháng Mười Một 15, 2023

Day

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị.– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đềcương khoảng 12-15 phút– Trong quá...
Read More
Tính đến 2023, khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã có cộng đồng hơn 15000 cựu sinh viên và sinh viên các hệ đào tạo từ Cử nhân Đại học, Bằng hai, Cao học, Nghiên cứu sinh, các chương trình Liên kết Quốc tế. Cùng với sự ra đời của...
Read More

Bình luận gần đây