Tháng Bảy 31, 2023

Day

Với chủ đề “Vật liệu sinh thái cho ứng dụng môi trường: tận dụng kính thải quang điện như vật liệu hữu ích” (Eco-Materials for Environmental Application (EMEA): utilize Photovoltaic (PV) glass waste as useful materials), nhóm sinh viên, học viên cao học khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa đã lọt...
Read More