Tháng Ba 30, 2023

Day

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1) NHÂN VIÊN CẢI TIẾN Lập kế hoạch thực hiện công việc theo mức độ từng hạng mục có thứ tự về thời gian hoàn thành theo yêu cầu của CBCQ. Rèn luyện chuyên môn, cập nhật các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho các phần hành liên quan...
Read More