Tháng Bảy 2019

Month

Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến: 1. Thông tin đơn vị tuyển dụng:– Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (trực thuộc Tập Đoàn Dongwon Systems)– Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất: Sản xuất các loại bao bì nhựa mềm – Địa chỉ:Lô II,...
Read More
Công ty Cổ phần truyền thông quốc tế 1. Vị trí – Phó Giám Đốc Công Ty– Trưởng phòng Marketing 2. Yêu cầu chung– Nam giới, từ 26 tuổi trở lên– Kỹ năng giao tiếp nhạy bén– Tư duy mạch lạc, năng lực tổ chức nhóm làm việc, và kỹ năng giải quyết xung đột – Giao...
Read More
Về công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom: Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”. Sau 21...
Read More
Term of the Scholarships: The home university must permit its students to spend one whole semester in the programme, but not more than 4 months, at Chulalongkorn University. Provisions of the Scholarships: The scholarships will cover the following:1. An economy class, round-trip ticket, as actually paid. It should also be noted that For students from...
Read More